Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-content/plugins/footnotes/class/init.php on line 61

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/pomo/translations.php on line 202

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/pomo/translations.php on line 202
Zdravie a rast | AIFP

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$Array has no effect in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$Array has no effect in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$Array has no effect in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$Array has no effect in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$Array has no effect in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$Array has no effect in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$Array has no effect in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$Array has no effect in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/html/aifp.sk/public_html/_sub/inovacie/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Zdravie a rast

Základom ekonomickej a sociálnej prosperity každej spoločnosti je zdravie.

VIAC INFORMÁCIÍ

Cieľom inovatívnych farmaceutických firiem je ďalej zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti a života ľudí; nájsť udržateľný spôsob financovania, ktorý zabezpečí pacientom prístup k moderným liekom; a podporovať výskum a vývoj.


Aj na Slovensku žijeme dlhšie

Život v mnohých európskych krajinách sa za posledné desaťročia značne zlepšil. Napriek tomu stále pretrvávajú rozdiely medzi jednotlivými európskymi krajinami, ktoré môžu znamenať aj desaťročný rozdiel v strednej dĺžke života.

Farmakoterapia patrí k účinným formám poskytovania zdravotnej starostlivosti a je dôležitým nástrojom liečby. Významný vzostup dĺžky života súvisí so stúpajúcou životnou úrovňou, kvalitnejším životným štýlom, lepším vzdelávaním, ako aj lepšou dostupnosťou kvalitných zdravotníckych služieb.

Muži na Slovensku zomierajú skôr a vo vyššom počte, menej sa venujú prevencii, častejšie majú horšiu životosprávu (fajčenie, požívanie alkoholických nápojov) a vyššiu mieru predčasnej úmrtnosti v dôsledku vonkajších príčin (autonehody, pracovné úrazy atď.)

Včasné a vhodné využitie liekov znižuje neskoršie náklady drahších zákrokov. Za posledné desaťročie výdavky na lieky rástli tretinovým tempom v porovnaní s celkovými výdavkami na zdravotnú starostlivosť. Prostredníctvom klinických testovaní ďalších aktivít finančne prispieva inovatívny farmaceutický priemysel do systému zdravotníctva. Napríklad v prípade onkológie sa firmy spolupodieľajú na viac ako desatine nákladov na liečbu pacientov.


Najviac zomierame na choroby obehovej sústavy

Najčastejšími príčinami smrti obyvateľov na Slovensku (93 – 94 % ročne) sú choroby obehovej sústavy, nádory, vonkajšie príčiny, choroby dýchacej sústavy a choroby tráviacej sústavy.

Dlhodobo najviac mužov (46 – 48 %) a najviac žien (60 – 63 %) zomiera na choroby obehovej sústavy, na druhom mieste a s rastúcim trendom v príčinách smrti u oboch pohlaví sú nádory, pričom dominuje zhubný nádor priedušiek, pľúc, hrubého čreva, žalúdka, u mužov aj zhubný nádor prostaty a u žien zhubný nádor prsníka.

V roku 2013 podiel úmrtí osôb v poproduktívnom veku 83,7 % (o 0,7 bodu viac v porovnaní s rokom 2012), v produktívnom veku 15,4 % (o 0,7 bodu menej ako v roku 2012) a v predproduktívnom veku 0,9 %

Európske štáty potrebujú zrýchliť prístup pacientov k novým liekom, čo si vyžaduje jednotný prístup k tomu, ako určujú ich hodnotu. Dnes využívané mechanizmy určovanie cien vedú k tomu, že do niektorých krajín sa nové lieky dostávajú neskôr, prípadne oveľa drahšie.


Inovácie - naše prípadové štúdie

 

img
Liečba mnohopočetného myelómu: Pacienti prežívajú dlhšie, ochoreniu rozumieme lepšie

Prognóza pacientov s MM sa za posledné roky značne zlepšila. Vedci dnes riešia, ako tento pokrok využiť tak, aby sa ochorenie zmenilo pre všetky vekové kategórie na chronické a liečiteľné.

img
Fibrilácia predsiení: Inovácie v diagnostike a liečbe najčastejšej srdcovej arytmie

Fibrilácia predsiení môže viesť k vytvoreniu krvných zrazenín v srdci a tieto môžu potom putovať zo srdca až do mozgu, kde upchajú niektorú s mozgových artérii.

img
Polycytémia vera: postupné odkrývanie podstaty ochorenia

O ochorení a jeho genetickej podstate vieme stále viac. Výskum prispieva aj ku presnejšiemu definovaniu ochorenia a jeho postupu a k zlepšovaniu liečby.