Kampaň o budúcnosti liečby v Európe

Choroba si nevyberá – zasahuje do životov ľudí bez ohľadu na hranice.
Európska asociácia farmaceutického priemyslu sa preto rozhodla ukázať ako priemysel čelí novým výzvam v oblasti ochorení, kde doteraz neexistovala vhodná liečba.

VIAC O KAMPANI

Cieľ kampane

Rovnaký a transparentný prístup k inovatívnym liekom pre všetkých pacientov v Európe
Európska kampaň má za cieľ poukázať na hodnotu inovácií a udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti z hľadiska prístupu a cenovej dostupnosti nových liekov. V každej z členských krajín chceme s kompetentnými viesť diskusiu ako nastaviť systémy zdravotnej starostlivosti tak, aby boli pripravené pružne reagovať na nové výzvy a zabezpečili rovnaký, spravodlivý a udržateľný prístup pacientov k novým liekom.

ZISTITE VIAC O EURÓPSKEJ KAMPANI


Budúcnosť liečby

Vďaka špičkovému vývoju v oblasti inovatívnej liečby sa v najbližších 5 rokoch môže zmeniť život mnohým pacientom.

Terapeutické oblasti, v ktorých sme zaznamenali najväčší pokrok:

Priebeh kampane na Slovensku

Skúsenosti slovenských pacientov s inovatívnou liečbou


Európska kampaň o inováciách v liečbe aj na Univerzite Komenského

Európska kampaň o inováciách v liečbe aj na Univerzite Komenského
Vďaka spolupráci AIFP s Katedrou farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského sa inovácie stanú súčasťou univerzitnej výučby v zdravotníckych odboroch.